Direct naar paginainhoud

Interview Joske Galiart over het archief Houdt Haven Groen

'Het is een belangrijk stuk geschiedenis, waarin ―van de oprichting tot het moment van stoppen ―veel ziel en zaligheid is gestoken'. Joske Galiart was jarenlang actief voor Houdt Haven Groen en beheerde ook alle stukken. Toen de organisatie ophield met bestaan nam ze contact op met het Stadsachief en droeg het archief van Houdt Haven Groen over zodat ze nu onderdeel zijn van de geschiedenis van de stad. De stukken zijn gearchiveerd en terug te vinden via de database digitaalerfgoed.almere.nl, en op verzoek fysiek in te zien op het Stadsarchief.

Ter ere van de overdracht en ook om bekendheid te geven aan het feit dat het Stadsarchief dit soort collecties bewaart, spraken we met Joske. Heb je zelf een archief of interessante foto's of documenten die van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van Almere? Neem contact met ons op via stadsarchief@almere.nl

Interview Joske Galiart over Houdt Almere Groen

De vereniging Houdt Haven Groen, die van 1997 tot 2012 heeft bestaan, zette zich in voor het behoud van het algemeen groene karakter in Almere Haven. Het bestuur bestond vanaf het begin uit een vaste kern van drie tot vijf gedreven Havenaren, gesteund door een aantal adviseurs. In 2008 maakte de vereniging een doorstart met een geheel nieuw bestuur. Joske Galiart was van 2008 tot 2012 secretaris van belangenvereniging. Sinds 2018 is ze gemeenteraadslid voor GroenLinks.

Sympathie
Houdt Haven Groen stond binnen de politiek voornamelijk als een protestgroep bekend. Dat was goed ― daarvoor was de vereniging ook aangesteld ―, maar het nieuwe bestuur koos voor een andere weg waarin overleg centraal stond. Dat heeft ons uiteindelijk opgeleverd dat de gemeente ons al in het beginstadium betrok bij bepaalde plannen. Zo kreeg de burgerparticipatie serieus vorm, bijvoorbeeld bij projecten zoals de aanleg van de oprit naar de snelweg, dwars door De Marken. Jammer genoeg heeft deze benadering niet veel opgeleverd met betrekking tot het behoud van het groen.

De Laren
Het grootste gevecht dat Houdt Haven Groen geleverd heeft, richtte zich op de komst van woonwijk De Laren in het Wierdenpark en Park Uithof en de manier waarop dat proces is verlopen. We hebben daar als vereniging veel energie in gestoken, maar hebben uiteindelijk verloren ―de plannen zijn gewoon doorgegaan. Dat was voor de vereniging een grote teleurstelling.

Einde vereniging
In de periode dat Houdt Haven Groen begon, waren bewoners nog niet zo actief als tegenwoordig en was er een breed draagvlak voor een dergelijke belangenvereniging. In de jaren van ons bestuur zijn leden, al dan niet in georganiseerde vorm, meer voor zichzelf gaan opkomen en is hun rol met betrekking tot de belangen binnen hun eigen woonwijken gegroeid. De rol van Houdt Haven Groen is daarmee veranderd, waardoor in maart 2012 uiteindelijk is besloten de vereniging op te heffen.

Archief
Het archief van Houdt Haven Groen lag al een tijd bij mij in de kast. Het is een belangrijk stuk geschiedenis, waarin ―van de oprichting tot het moment van stoppen ―veel ziel en zaligheid is gestoken. Zodoende heb ik contact opgenomen met het Stadsarchief.

Mooie herinneringen
Ik herinner me een informatiebijeenkomst die de gemeente Almere organiseerde in het kader van de bouw van Overgooi. Een zoon van een van de boeren die aanwezig waren, een jongen van een jaar of veertien, vertelde tegenover iedereen die de bijeenkomst bijwoonde hoe geweldig het was om te wonen in Almere Haven. De toenmalige wethouder knikte instemmend, waarop de jongen zei: ‘Maar die toekomst gaat verdwijnen, want we worden uitgekocht. Ik word gedwongen om te verhuizen’. Dat was natuurlijk hilarisch: eerst de instemming van de wethouder, gevolgd door de opmerking van deze jongen.

Een andere mooie herinnering is een eenaprilgrap van het bestuur vóór ons, dat een foto had gemaakt waarop het net leek alsof de pas gebouwde flat aan de Veerkade in Almere Haven bij Brasserie Bakboord, aan het verzakken was. De foto heeft zelfs de krant gehaald en veel mensen geloofden wat ze zagen.

Burgerparticipatie
Voor mij is burgerparticipatie, naast het behoud van groen, een belangrijk speerpunt. Op papier bestaat dit wel, maar de rol en stem van de inwoners zijn niet altijd duidelijk. Een evenwicht vinden tussen de wensen van burger en gemeente is een grote zoektocht ― een interessant, maar taai proces, dat vraagt om wederzijds vertrouwen. Op het gebied van informatievorming naar inwoners heeft Houdt Haven Groen veel bereikt. Nog steeds investeert de afdeling Groen van de gemeente Almere veel tijd in de organisatie van informatiebijeenkomsten voor nieuwe projecten in de stad, opdat burgers, indien ze daaraan behoefte hebben, op tijd kunnen (re)ageren.

Interview: Marjolein Joosen

Meer informatie over het archief van Houdt Haven Groen