Direct naar paginainhoud

Bouwdossiers Gemeente Almere periode 1963 - 1993

Sinds juni 2022 beheert Stadsarchief Almere de bouwdossiers van Gemeente Almere uit de periode 1963 - 1993. Wilt u een bouwdossier inzien uit deze periode? Stuur een mail naar stadsarchief@almere.nl met de straatnaam, het nummer en eventuele andere relevante informatie over het gebouw. Gaat het bijvoorbeeld om de bouwvergunning, (ver)bouwtekeningen of constructieberekeningen? We werken nog aan het doorzoekbaar maken van de bouwdossiers dus het kan zijn dat we u vragen om aanvullende informatie.

Wilt u een bouwdossier inzien uit de periode 1963 - 1993? Neem contact met ons op via stadsarchiefverberg dit@almere.nl

Een van onze medewerkers zoekt de relevante archiefstukken voor u op en laat weten wanneer u het papieren dossier kunt komen inzien. Het Stadsarchief Almere streeft er naar bouwdossiers eens per week ter inzage te leggen. De locatie is de studiezaal van Stadsarchief Almere aan de Stadhuispromenade 2 (onder de bibliotheek, tegenover het Stadshuis) in Almere Stad.

Het overgrote deel van de papieren bouwdossiers zijn openbaar. Voor een aantal panden en 'gevoelige' objecten zijn de bouwdossiers niet openbaar. Mocht dat het geval zijn zal onze medewerker u hierover informeren.

Aan het opvragen van bouwdossiers tot en met 1993 zijn momenteel geen kosten verbonden. Dat is wel het geval voor het inzien van bouwdossier ná 1993. Wilt u inzage in een bouwdossier ná 1993? Volgt dan de instructies op de gemeentelijke pagina inzage bouwarchief

 

Overdracht bouwdossiers van VTH naar Stadsarchief Almere

Lees hier het nieuwsbericht uit mei 2022 over de overdracht van de bouwarchieven 1963 - 1993 van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving naar Stadsarchief Almere.