Direct naar paginainhoud

Organisatie

Stadsarchief Almere is in 2001 opgericht als historisch documentatiecentrum voor de geschiedenis van Almere. Het stadsarchief beheert zowel de archieven van de gemeente Almere als particuliere archieven uit de stad. Het stadsarchief heeft een fotocollectie, een audiovisuele collectie en een bibliotheek en we voegen regelmatig interessante foto's, boeken, archieven, verzamelingen en levensverhalen en andere vormen van immaterieel erfgoed aan de collectie toe. Heeft u interessant materiaal over de geschiedenis of het erfgoed van Almere? We zijn altijd gëinteresseerd om de collectie te verrijken. 

Het beheer van archieven en collecties omvat:
- het veilig bewaren van het materiaal in een speciaal ingerichte archiefbewaarplaats onder het stadhuis
- het toegankelijk maken van archief door het maken van inventarissen en het beschrijven van foto's, video's en andere bronnen
- het materiaal beschikbaar stellen via inzages, tentoonstellingen, publicaties en online
- door samen te werken met maatschappelijke partners.

Het stadsarchief toont archief- en erfgoedmateriaal in de publieksruimte aan de Stadhuispromenade en via de zoekportal digitaalerfgoed.almere.nl en via de website stadsarchief.almere.nl

  Missie

  Stadsarchief Almere werkt aan de bewustwording en versterking van de culturele identiteit en de samenhang van de stad en haar bewoners. Door het uitvoeren van haar (wettelijke) taken zorgt Stadsarchief Almere voor het veiligstellen en toegankelijk maken van de geschiedenis en cultuurhistorische informatie van de gemeente, de stad en haar bewoners. Én draagt bij aan de verantwoording van een betrouwbare overheid.

  Belang voor de stad

  Als gemeentelijke archief heeft Stadsarchief Almere verschillende functies voor de stad:

  • Bestuurlijke functie: het archief vormt het geheugen van de gemeentelijke overheid;
  • Juridische functie: in het archief worden rechten en plichten van zowel burgers als overheid vastgelegd, en het archief is een bron voor recht- en bewijszoekende burger;
  • Democratische functie: door de openbaarheid van informatie verschaft het archief inzicht in het handelen van de overheid;
  • Cultuurhistorische functie: archieven vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving;
  • Cultuurmaatschappelijke functie: gratis en vrije toegang tot (historische) informatie biedt de burger mogelijkheid tot actieve cultuurparticipatie en draagt bij aan gemeenschapsgevoel en trots zijn op de stad.

  Team

  Het Stadsarchief werkt met een relatief klein team van ongeveer 5 fte aan de geschiedenis van de stad. Het team bestaat uit Erin Jansen (Stadsarchivaris), Wouter Bessems (senior, adviseur digitale informatie), Anneke van der Zee (archiefmedewerker), Wendy Meijer (adviseur), Glenn de Moor (archiefinspecteur), Lorraine van Vloten (office manager), Willy Gehring en Karel Sarkam (medewerkers dienstverlening) en Michel Langendijk (adviseur PR, communicatie & publieksbereik en curator tentoonstellingen).

  Vrijwilligers bij Stadsarchief Almere

  Het team van het Stadsarchief wordt bijgestaan door een team van vrijwilligers. Een aantal van de vrijwilligers zijn oud-medewerkers van de Gemeente Almere. Tijdens hun loopbaan hebben zij veel kennis opgedaan van Almere en haar ontwikkeling en zijn zo een onmisbare bron van informatie voor Stadsarchief.

  De vrijwilligers worden ingezet als publieksmedewerkers bij de tentoonstelling om bezoekers te woord te staan en te helpen bij onderzoek. Ook doen zij vaak de eerste bewerking van archiefmateriaal wanneer dit geschonken wordt, beheren zij de bibliotheek en beschrijven zij de vele duizenden foto’s die Stadsarchief aanbiedt aan haar publiek.

  Collecties van bijvoorbeeld de grote Almeerse fotografen als Bob Friedländer, Jos Jongerius en Gert Schutte zijn dankzij het harde werk van onze vrijwilligers te doorzoeken, en belangrijker nog, te vinden op onze website.

  Weet je ook veel over Almere en zou je ook willen bijdragen aan de historische rijkdom van de stad? Of wil je helpen als publieksmedewerker in de tentoonstelling? Je kunt je altijd aanmelden als vrijwilliger voor Stadsarchief met een –korte– motivatiebrief naar stadsarchief@almere.nl.