Direct naar paginainhoud

Organisatie

Stadsarchief Almere is in 2001 opgericht als historisch documentatiecentrum voor de geschiedenis van Almere. Het stadsarchief beheert zowel de archieven van de gemeente Almere als particuliere archieven uit de stad. Ook heeft het archief een fotocollectie en bibliotheek aangelegd en voegt regelmatig interessante foto's, boeken, archieven en verzamelingen aan de collectie toe. Heeft u interessant materiaal over de geschiedenis van Almere? We zijn altijd gëinteresseerd om de collectie te verrijken. 

Het beheer van archieven en collecties omvat het veilig bewaren van het materiaal in een speciaal ingerichte archiefbewaarplaats, het toegankelijk maken van archief door het maken van inventarissen en het beschrijven van foto's, en het materiaal beschikbaar stellen via tentoonstellingen, publicaties en door samen te werken met maatschappelijke partners. Het stadsarchief toont archiefmateriaal in de publieksruimte aan de Stadhuispromenade en online.

  Missie

  De missie van het stadsarchief is het versterken van de identiteit van Almere en het bevorderen van de onderlinge samenhang van Almeerders. Alle activiteiten van het stadsarchief komen voort uit deze missie. Toezicht, inventariseren, digitaliseren en exposeren hebben allemaal ten doel om betrouwbare en zo volledig mogelijke informatie over de geschiedenis van de stad te kunnen bieden aan bewoners, onderzoekers en andere geïnteresseerden.

  Als gemeentelijke archief heeft Stadsarchief Almere verschillende functies voor de stad:

  • Bestuurlijke functie: Het archief vormt het geheugen van de gemeentelijke overheid;
  • Juridische functie: In het archief worden historische rechten en plichten van zowel burgers als overheid vastgelegd, en het archief is een bron voor recht- en bewijszoekende burger;
  • Democratische functie: Door de openbaarheid van informatie verschaft het archief inzicht in het handelen van de overheid;
  • Cultuurhistorische functie: Archieven vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving;
  • Cultuurmaatschappelijke functie: Gratis en vrije toegang tot (historische) informatie biedt de burger mogelijkheid tot actieve cultuurparticipatie.

  Team

  Het Stadsarchief werkt met een relatief klein team van ongeveer 3,5 fte aan de geschiedenis van de stad. Het team bestaat uit Ellis Kreuwels (Stadsarchivaris), Susanne Nellestijn (senior archiefmedewerker), Wendy Meijer (adviseur), Wouter Bessems (e-depot), Ilona van der Velden - Hovius (office manager) en Michel Langendijk (communicatie adviseur).

  Vrijwilligers bij Stadsarchief Almere

  Het team van het Stadsarchief wordt bijgestaan door een team van vrijwilligers. Een aantal van de vrijwilligers zijn oud-medewerkers van de Gemeente Almere. Tijdens hun loopbaan hebben zij veel kennis opgedaan van Almere en haar ontwikkeling en zijn zo een onmisbare bron van informatie voor Stadsarchief.

  De vrijwilligers worden ingezet als publieksmedewerkers bij de tentoonstelling om bezoekers te woord te staan en te helpen bij onderzoek. Ook doen zij vaak de eerste bewerking van archiefmateriaal wanneer dit geschonken wordt, beheren zij de bibliotheek en beschrijven zij de vele duizenden foto’s die Stadsarchief aanbiedt aan haar publiek.

  Collecties van bijvoorbeeld de grote Almeerse fotografen als Bob Friedländer, Jos Jongerius en Gert Schutte zijn dankzij het harde werk van onze vrijwilligers te doorzoeken, en belangrijker nog, te vinden op onze website.

  Weet u ook veel over Almere en zou u ook willen bijdragen aan de historische rijkdom van de stad? Of wilt u helpen als publieksmedewerker in de tentoonstelling? U kunt zich altijd aanmelden als vrijwilliger voor Stadsarchief met een –korte– motivatiebrief naar stadsarchiefverberg dit@almere.nl.