Direct naar paginainhoud
Ikoon 'Verdieping/Archief'

Collectie Gemeentepolitie Almere

Het Stadsarchief bewaart naast de beleidsarchieven van de gemeente Almere en diverse collecties van priv√©personen en organisaties, ook een aantal bijzondere bestanden van de gemeente. Het archief van de gemeentepoltie Almere uit 1982 - 1993 bijvoorbeeld. Een archief bestaande uit 66 archiefdozen met documenten. Ondanks dat vrijwel hele archief vanwege privacy van de betrokkenen pas na 75 jaar openbaar wordt (dus tussen 2058 - 2069) wil het Stadarchief wel bekendheid geven aan het feit dat dit soort collecties voor in de verre toekomst bewaard worden.

Wat nu al wel openbaar mag is een interview met Wim Leeman, de allereerste agent van Almere, die we in 2020 spraken n.a.v. van de overdracht van het politiearchief aan het Stadsarchief

Omvang

In totaal bestaat het archief van de Gemeentepolitie uit 132 inventarisnummers in 66 standaard archiefdozen, in totaal zo'n 8 strekkende meter archief.

Voorwaarden voor raadpleging

Vrijwel alle inventarisnummers (1-127) in het archief zijn vanwege privacy van betrokkenen pas openbaar 75 jaar na sluiting van het dossier. In de periode 2058 - 2069 wordt het gehele archief openbaar toegankelijk.

Informatie over context

Archiefvormer(s): Gemeentepolitie Almere

Vervaardiger of Vormer (koppeling Partner): Gemeente Politie Almere, tot 2015 beheert door Regionale Eenheid Midden-Nederland van de Nationale Politie te Lelystad

Collectieperiode: tussen 1982 en 1993

Institutionele geschiedenis of Biografie: Van 1945 tot 1993 bestonden er gemeentelijke politiekorpsen in steden met meer dan 25.000 inwoners. In Almere bestond deze Gemeentepolitie in de periode 1982 tot 1993, daarna werden de gemeentelijke politiekorpsen met de Politiewet van 1993 omgevormd in regiokorpsen. Het archief van de Gemeentepolitie Almere bestaat uit de dagrapporten, mutaties en generale rapporten die in deze periode zijn opgesteld.  Dagrapporten en mutaties zijn de verslaglegging van alle voorvallen waar de politie voor uitrukt en aangiftes die gedaan worden. Een generaal rapport is een verkorte uitleg van incidenten van een bepaalde periode die ter informatie aan de landdrost of burgemeester verzonden werd. Tussen november 1988 en februari 1991 zijn er geen mutaties of dagrapporten in het archief; de reden van deze lacune is onbekend. Generale rapporten zijn er wel aanwezig uit deze periode.

Geschiedenis archiefbeheer: Het archief is gevormd in de periode dat de Gemeentepolitie Almere actief was, 1982-1993. Daarna is het archief overgebracht naar het archief van de regionale politie (na 2013 Nationale Politie) in Lelystad. In 2016 kwam het initiatief op gang om de archieven van de verschillende gemeentepolities aldaar opgeslagen onder te brengen bij de desbetreffende gemeenten. Zo startte in 2016 de voorbewerking in Lelystad welke werd voltooid door het Politiedocumentatiecentrum in Zeist. Van daaruit is het archief uiteindelijk eind 2017 overgebracht naar het Stadsarchief Almere. Hier is aan de ordening niets meer gewijzigd, maar zijn de rapporten omgepakt van reguliere zuurvrije omslagen naar stofmappen, omdat deze de duurzame opslag van het materiaal verbeteren.

Voorwaarden voor raadpleging en gebruik

Voorwaarden voor raadpleging: Vrijwel alle inventarisnummers (1-127) in het archief zijn vanwege privacy van betrokkenen pas openbaar 75 jaar na sluiting van het dossier. In de periode 2058-2069 wordt het gehele archief openbaar toegankelijk

Lees het interview met Willem Leeman, de eerste politieman van Almere