Direct naar paginainhoud

Erin Jansen nieuwe stadsarchivaris Almere

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft deze maand Erin Jansen aangesteld als de nieuwe stadsarchivaris. Zij volgt Ellis Kreuwels op die tussen 2002 en 2022 deze functie vervulde en in die periode een belangrijke rol vervulde in de ontwikkeling van Stadsarchief Almere en het opbouwen van archieven en (foto)collecties. 

Kleurenportret van Erin Jansen, stadsarchivaris Almere

Stadsarchivaris Erin Jansen

Erin Jansen was al sinds februari 2022 waarnemend stadsarchivaris. Als (waarnemend) stadsarchivaris heeft zij de bevoegdheden om haar wettelijke taken conform de Archiefwet 1995 uit te voeren. Het is Erin’s ambitie om de rol en relevantie van het Stadsarchief Almere en haar rol als toezichthouder verder uit te bouwen.  

Introductie Erin Jansen 

“Sinds de zomer 2018 werk ik met veel plezier bij de gemeente Almere. Ik ben begonnen als archiefinspecteur bij Stadsarchief Almere en in 2020-2021 vervulde ik de functie van Informatiebeheer Officer. Nu ben ik als stadsarchivaris weer terug bij het stadsarchief. 

Voor degenen die mij nog niet (echt) kennen, wil ik mijzelf nog even kort voorstellen. Ik ben geboren in Canada en op mijn vierde naar Nederland verhuisd. Uit gewoonte praat ik nog steeds Engels met mijn ouders en twee broertjes. Vanaf mijn 18e heb ik in Amsterdam gewoond en in 2018 hebben mijn man en ik een huis in Almere Buiten gekocht. Mijn ouders woonden al in Almere Buiten, dus de wijk was ons al aardig bekend. Inmiddels is ons gezin uitgebreid met twee dochtertjes, de oudste is bijna twee en de jongste is net drie maanden oud. 

Ik ben in Amsterdam gaan wonen omdat ik daar studeerde, eerst geschiedenis en daarna, omdat ik er nog geen genoeg van had, Boekwetenschap. Tijdens mijn studie geschiedenis liep ik stage bij een documentatiecentrum en maakte ik voor het eerst kennis met archief. Dat beviel van beide kanten en zo kreeg ik daar een baan nadat ik klaar was met studeren. Daarna ben ik in verschillende functies werkzaam gebleven binnen de archiefwereld. Nog steeds was ik het studeren niet zat, en daarom heb ik in 2020 de master Archival and Information Studies aan de UvA behaald. 

Als stadsarchivaris ben ik blij dat ik in de voetsporen van Ellis Kreuwels verder kan bouwen aan de ontwikkeling van het stadsarchief, kan bijdragen aan de geschiedenis van de stad en meewerken aan de archivering en openbaarmaking van de gemeentelijke archieven en collecties. Ik dank Ellis van harte voor haar inzet voor het stadsarchief en voor het vastleggen van de geschiedenis van de stad Almere.”