Direct naar paginainhoud

De Vlag van Almere

Er kwam een vraag binnen over de vlag van Almere. Iemand wilde graag weten wat de verklaring is van de kleuren, de vormen en symbolen. De vraagsteller meende een gestileerde vorm van de letter A in het beeld te herkennen. We zochten het uit en kozen de vlag van Almere als foto van de maand maart 2023. 

De vlag werd begin jaren tachtig ontworpen door de ZIJP (openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders), de voorloper van de gemeente. We zien een afbeelding van een kogge, een handelsschip dat vroeger veel over het water van het huidige Almere voer. In het blauwe zeil staat een afbeelding van een lelie, een verwijzing naar dr. ir. Lely, de ingenieur die de afsluiting van de Zuiderzee ontwierp.

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het stadswapen. Het geel is een vertaling van het goud uit het wapen, het rood een verwijzing naar Amsterdam, de stad waar veel van de eerste Almeerders vandaan kwamen. De blauwe kleur zit in het stadswapen. Het staat niet op schrift maar het lijkt te refereren aan de band van Almere met het water. Die symbolische band met water komt in het stadswapen ook terug in de vorm van twee zeepaardjes.

Over de gestilleerde A in het logo is voor zover we kunnen nagaan niets vastgelegd. Maar het staat iedereen vrij daar een eigen interpretatie op los te laten, je zou er inderdaad een A in kunnen herkennen. En met onze blik anno 2023 zouden we in de kleur blauw en geel de vlag van Oekraine kunnen herkennen, dat is louter toeval.

 

Dit is de foto van de maand april 2023, een serie waarin we heden met het verleden verbinden en je meenemen door de geschiedenis van Almere.