Direct naar paginainhoud

VAC, de Vrouwen Advies Commissie


In 1978 werd in Almere de Vrouwen Advies Commissie opgericht. De VAC had als doel om 'gezamenlijk een voor de toekomstige bewoner(s) zo leefbaar mogelijke woning te bouwen en woonomgeving te creƫren'. De VAC was een zelfstandige commissie die, voordat de bouw van woningen startte, praktisch advies gaf op basis van bouwtekeningen. Net zoals de goedkeuring van bijvoorbeeld de Welstandscommissie of de brandweer moest op een bouwtekening een akkoord staan van de VAC. In heel Nederland waren VAC commissies actief en na 1978 dus ook in Almere.

Diverse Almeerse vrouwen waren als vrijwilliger lid van de VAC. Ze kregen trainingen (bestek) tekening lezen en planbeoordeling. In de lokale krant De Almare van maart 1979 lezen we dat de vrouwen zich "op grond van hun vrouw-zijn en veelal huisvrouw c.q. moeder-zijn 'woondeskundige' kunnen noemen". De leden van de VAC adviseerden bijvoorbeeld over een niet zo praktische inrichting van een badkamer, de onlogische draairichting van een raam, een te nauw trapgat of kansen voor energiebesparende maatregelen. 

Aanleiding 

Aanleiding om deze foto van Ton Kastermans te kiezen als foto van de maand is de debatserie Mensen maken de Stad, Vrouwen het verschil, die in november 2022 door Architectuur specialist Odette Breijinck werd georganiseerd in Kunstlinie in Almere. Een serie over hoe lde rol van vrouwen in de ontwikkeling van Almere lange tijd onderbelicht is gebleven. 

De VAC in de collectie van Stadsarchief Almere

In de collectie van Stadsarchief Almere bevinden zich de jaarverslagen van de VAC in 1982 en 1983 (pdf) en het particuliere archief van een van de leden van de VAC, mevrouw Boender.

 

VAC

Volgens de koepelorganisatie VACpunt Wonen (geraadpleegd op 25 november 2022) is de term VAC in de loop van de tijd een versteend begrip geworden. Het wordt echter nog wel als zodanig gehanteerd, omdat het voor velen duidelijk maakt wat de oorsprong van de organisaties is, namelijk de vrouwenadviescommissies. Daarom is in 2004 bij de keuze van een nieuwe naam besloten de term VAC in de naam te handhaven.

Het ledenbestand van de Adviescommissies Wonen bestaat sinds 2000 uit mannen en vrouwen. VACpunt Wonen gebruikt voor de lokale commissies de term Adviescommissies Wonen. De lokale commissies zelf noemen zich soms ook VAC of WAC (woonadviescommissie). 

Dit is de foto van de maand november 2022, een serie waarin we je meenemen door de geschiedenis van de stad.