Direct naar paginainhoud

Oktober 2023 – de fotocollectie Almere

Wat een geluk dat heel veel foto's uit de beginjaren van Almere bewaard zijn gebleven. Stadsarchief Almere heeft tienduizenden afdrukken van foto's in de collectie. Van de drie persfotografen Jos Jongerius, Gert Schutte en Bob Friedländer kreeg het stadsarchief ook alle fotonegatieven geschonken. Bijna alle 630.000 fotonegatieven zijn de afgelopen jaren gedigitaliseerd. De tentoonstelling Almeerders op de Fotorol toont een eerste selectie. De tentoonstelling is zo'n succes dat deze is verlengd tot het voorjaar van 2024. Daarom kozen we deze typerende foto van Bob Friedlander als foto van de maand. 
 

Typerende foto

Op vele manieren is deze foto typerend voor de beginjaren van Almere. We zien drie spelende kinderen. Je kunt ze zien als symbool voor de nieuwe stad, een stad die heel veel jonge gezinnen met kinderen aantrok. De foto is genomen in 1980 in de Steenwijkstraat in de Stedenwijk in Almere Stad. Zijn de huizen al gereed? Het is niet goed te zien. Er lijkt nog te worden gewerkt. Staat daar een busje van de aannemer in de verte of wordt er verhuisd? Van voortuintjes is nog geen sprake en de bestrating is heel recent aangelegd. Wie weet wonen er nog helemaal geen mensen en zijn dit buurtkinderen uit een omliggende straat die de stoep komen testen met hun bal. We hebben geprobeerd deze drie kinderen (broertjes?) te achterhalen en dat is –nog–niet gelukt. Het maken van de foto kan Bob Friedländer nog wel herinneren maar niet wie de kinderen zijn. Overal ligt nog zand. Toen deze drie met hun bal weer thuiskwamen, zo stellen we ons voor, riep hun vader of moeder 'jongens, voeten vegen!'. In de verte zien we een bouwkraan. Daar verrijst weer een nieuwe wijk. We kunnen het natuurlijk niet horen maar ook de herrie van het gehei zit in deze foto verpakt. 

Dit is de foto van de maand oktober 2023, een serie waarin we heden met het verleden verbinden en je meenemen door de geschiedenis van Almere.