Direct naar paginainhoud
Ikoon 'Verdieping/Archief'

Archief Houdt Haven Groen

De belangenvereniging Houdt Haven Groen werd op 6 november 1997 opgericht en heeft tot 2012 bestaan. Het doel van de vereniging was het in stand houden van het openbaar groen en het stedenbouwkundig ruimtelijk karakter van Almere-Haven. De vereniging trachtte dit doel te bereiken door onder meer, overleg met de gemeente Almere, kritische beoordeling van bestemmingsplannen, voeren van bezwarenprocedures en het formuleren van alternatieven.

In 2017 is het archief door een oud-bestuurslid geschonken aan het Stadsarchief. Naar aanleiding van de overdracht werd zij geinterviewd door het Stadsarchief, lees het interview met Joske Galiart

Omvang
Het archief van Houdt Haven Groen bestaat uit 44 inventarisnummers en beslaat 0,9 meter archief. Alle stukken zijn op te vragen.

Geschiedenis archiefbeheer
Het archief bevat stukken met betrekking tot de oprichting van de belangenvereniging, notulen bestuur, financiën, correspondentie met gemeente Almere over diverse zaken, correspondentie met betrekking tot gevoerde rechtszaken en diverse verkregen documentatie over allerlei beleidsaangelegenheden. Gedeeltelijk was het archief geordend op onderwerp maar ook gedeeltelijk op jaar en daar binnen op onderwerp. Na bewerking, waarbij dubbelen en niet relevante stukken zijn verwijderd, is het archief geinventariseerd en geordend volgens het bij Stadsarchief Almere gebruikelijke schema voor particuliere archieven.

Het archief bevatte ook een usb-stick met diverse stukken die analoog niet zijn aangetroffen. Voor zover deze bewaard dienen te blijven zijn ze als pdf’s, bij de desbetreffende inventarisnummers opgenomen.

Particuliere archieven
Stadsarchief Almere bewaart een groot aantal particuliere archieven. Informatie over alle huidige collecties is te vinden via de database van het archief digitaalerfgoed.almere.nl. Heb je zelf documenten, foto's of andere bronnen die van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van de stad? Neem contact met ons op via stadsarchief@almere.nl

Lees hier het interview met Joske Galiart, als oud-bestuurslid bewaarde zij het archief jarenlang thuis en droeg het over aan het Stadsarchief