Direct naar paginainhoud

Archeologische opgravingen in de polder

Almere is veel ouder en heeft veel meer geschiedenis dan veel mensen denken. Zo liggen er verpreid over Almere zo'n 25 scheepswrakken, onder andere uit de Middeleeuwen. Maar de geschiedenis gaat nog veel verder terug. Al 8.000 jaar geleden woonden er nomadische jager en verzamelaars in de Eemvallei, het gebied waar nu Almere ligt.

De komende maanden wordt een grote archeologische opgraving gehouden op bedrijventerrein Stichtsekant. Daar gaan archeologen zoeken naar resten uit de Midden-Steentijd (ruwweg 8800 – 4800 v.Chr.). Stadsarcheoloog Dick De Jager van gemeente Almere en het Erfgoedhuis is er bij betrokken en vertelde onlangs over de opgraving bij Omroep Flevoland.    

Scheepswrak

Ter ere van deze recente opgraving doken we in het archief op zoek naar een oud beeld van eerdere opgravingen. In de onlangs gedigitaliseerde fotocollectie van persfotograaf Jos Jongerius vonden we deze foto uit september 1980 van de opgraving van een oud schip. Met hulp van Dick de Jager en Arent Vos achterhaalden we dat het gaat om een laat 18e eeuwse praam die is opgegraven op kavel AZ71, aan de Brikweg in Almere Pampus. Op de foto onder andere Karel Vlierman en Lucas van Dijk van het Centrum voor Scheepsarcheologie/Museum voor Scheepsarcheologie. De jonge mensen op de foto zijn leden van de NJBG (Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis).

Dit is de foto van de maand februari 2023, een serie waarin we heden met het verleden verbinden en je meenemen door de geschiedenis van Almere.