Direct naar paginainhoud

Deze webpagina's over Almere 40 jaar zijn gemaakt in het jubileumjaar 2016. De pagina's zijn in 2023 gearchiveerd en staan nu op de site van Stadsarchief Almere.
De verhalen en favoriete plekken van 55 bewoners over Almere blijven relevant. Veel leesplezier!

Almere 40 jaar!

Jubileumwijkgids met favoriete plekken van 55 bewoners

In 2016 bestond Almere 40 jaar. Ter ere van dit jubileum nam gemeente Almere het intiatief tot een project om zoveel mogelijk wijken van Almere van een blijvende herinnering te voorzien door bewoners te vragen naar hun favoriete plek en daarover te vertellen. In het boekje Almere 40 jaar! komen 55 bewoners en hun favoriete plekken in de stad aan het woord. Een zevental mensen werd ook gefilmd op hun favoriete plek.

De verhalen stonden ook online en omdat deze dreigden offline te worden gehaald heeft Stadsarchief Almere besloten om de verhalen, het voorwoord van de burgemeester en het nawoord beschikbaar te houden via haar website.

Initatiefnemer van de publicatie Almere 40 jaar! was Carla Vriend. Zij deed ook de interviews en organiseerde het hele project. Eind 2022 bereikte ons het verdrietige bericht dat Carla is overleden. De herpublicatie van de verhalen op de website van Stadsarchief Almere is mede een eerbetoon aan haar. 

Voorwoord Almere 40 jaar

Almere lijkt jubileum op jubileum te stapelen en vliegt door de tijd. Dat vraagt om enige toelichting.

In 2014 vierden we het 30-jarig bestaan van de gemeente Almere, omdat op 2 januari 1984 de eerste gemeenteraad van Almere werd geïnstalleerd. Dat was ook de datum waarop we als stad niet langer door het leven gingen als OL ZIJP, Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum brachten we een groot boek uit: ‘Almere 30 jaar in verbinding met haar inwoners’, met hierin de geschiedenis van deze jonge stad in al haar facetten.

Goed twee jaar verder staan we op allerlei manieren uitvoerig stil bij ons 40-jarig bestaan. Van 30 naar 40 in twee jaar tijd? Zo wordt een jonge stad wel heel snel ouder. De verklaring is eenvoudig en markeert een ander belangrijk moment.

Op 30 november 1976 kregen de bewoners van de eerste échte woningen in Almere hun huissleutels overhandigd. Zij verhuisden naar Almere en vestigden zich aan de Schoolwerf in Almere Haven. Om hier aan hun verdere toekomst te werken en mede invulling te geven aan onze stad. En velen volgden, want op 3 oktober van dit mooie jubileumjaar hebben wij de 200.000e inwoner verwelkomd: de 10-jarige Tvesha Chauhan.

In deze jubileumwijkgids kijkt u mee door de ogen van 55 Almeerders. Zij vertellen enthousiast over hun favoriete plek in Almere. Alle wijken komen aan bod, met kaarten, foto’s en heel persoonlijke verhalen. In alle verscheidenheid klinkt hierin de natuurlijke verbondenheid door van deze mensen met hun woning, straat, wijk en stad. Ga mee op reis en laat u verrassen.

Franc M. Weerwind,
Burgemeester van Almere

Inleiding: Van een oproep tot deze jubileumwijkgids

Op 1 juni 2016 plaatste de gemeente Almere een oproep onder de titel ‘Jij maakt 40 jaar Almere mee’. Met hierin de uitnodiging aan bewoners om iedere wijk in Almere van een blijvende herinnering te voorzien, door een favoriete plek aan te dragen en daarover te vertellen. Die digitale oproep is verschillende keren herhaald via twitter, facebook en de gemeentelijke huis-aan-huispagina’s. Al snel kwamen de eerste reacties binnen.

Wat direct opviel, is dat veel bewoners heel gelukkig zijn met hun huis en/of hun tuin. In deze jubileumwijkgids heeft de jury, bestaande uit het voltallige college van burgemeester en wethouders, slechts twee van die inzendingen gehonoreerd. Een woning in de Filmwijk, onderdeel van de BouwRai in 1992. Plus een woning in de Eilandenbuurt van de bouwexpositie ‘Gewild Wonen’, opgeleverd in 2001. Vele duizenden architectuurliefhebbers zijn al door die straten gelopen, dus neem gerust een kijkje.

Wat ook al snel duidelijk werd, is hoe gehecht Almeerders zijn aan de natuur in hun directe of wat verdere omgeving. Ze komen tot rust of krijgen juist energie van bepaalde plantsoenen, parken, moestuinen, bossen, voedselbossen en vele waters. En waarderen het als daar ook speelplekken te vinden zijn. Het bijzondere is dat velen voor zichzelf een actieve rol zien weggelegd bij de inrichting, het onderhoud en beheer hiervan.

Van de 55 bewoners die in deze gids aan het woord komen, zijn twee meisjes van elf jaar het jongst. Pamela Acquah is graag creatief bezig bij Artlab Muziekwijk onder Station Muziekwijk en Diden Kurdi zit sinds kort op pianoles in Corrosia, Centrum Almere Haven. Beiden zijn geboren in Almere, evenals drie andere geïnterviewden. Zeven bewoners zijn vóór hun zevende jaar in Almere komen wonen, hier opgegroeid en gehecht geraakt aan deze stad. Vijf anderen hebben hier hun tienertijd meegemaakt. De langstwonenden zijn zonder twijfel Herman en Manja Uiterwijk, die in het voorjaar van 1977 vanuit een Amsterdamse renovatiewoning aan de Schoolwerf terechtkwamen en hier nooit meer weg willen. De oudste geïnterviewde is Louise Nauman van 78 jaar, die blij is met de Homerusmarkt in Almere Poort.

We hebben hulp ingeroepen om ook daadwerkelijk alle wijken in deze jubileumwijkgids te kunnen tonen.Via collega’s én vooral via enkele behulpzame bewoners is het uiteindelijk gelukt om een totaalbeeld te laten zien. Met onverwachte verrassingen, want wie bedenkt nou dat de Albert Heijn in Parkwijk boven komt drijven in plaats van bijvoorbeeld het Ebenezer Howardpark? Nog een weetje: op 20 van de 54 foto’s figureren de geïnterviewden zelf.

Het was een groot genoegen om met al deze bewoners te mogen praten over wat hen boeit en drijft. Ons doel is bereikt als de jubileumwijkgids vaak naar buiten mag voor nieuwe verkenningstochten door deze nog jonge stad.

Nawoord

Het meer dan volledig krijgen van deze jubileumwijkgids was ons absoluut niet gelukt zonder de hulp van twee actieve bewoners. Zij hebben enthousiast hun contacten aangereikt en zelfs gestimuleerd om aan de oproep gehoor te geven: Marie-Josée Röselaers (stadsgids in Almere, zie www.architectuurinalmere.nl) en Ans Kits (Buitengewone Buitenaar, onder andere coördinator van de Brei- en Hakerij van Almere Buiten). Zij staan zelf ook met hun favoriete plek in deze wijkgids, zie pagina 13 en 65. Bedankt voor jullie hulp!

Graag willen we alle indieners bedanken voor de tijd die genomen is om digitaal of op papier een eerste motivatie op te schrijven.

Ook degenen die zichzelf niet in deze uitgave terugvinden. De grootste dank gaat uit naar de 55 geïnterviewden voor de fijne, vaak vrolijke en soms ontroerende gesprekken. Jullie bereidheid om open te zijn over jullie ervaringen, gevoelens en dromen, maakt dat deze wijkgids veel meer is dan een handig overzicht van alle wijken met per wijk een bijzondere plek. Door jullie verhalen krijgt deze stad nóg meer kleur. Duidelijk is hoezeer jullie gehecht zijn aan Almere. De verzuchting van één van de geïnterviewden (Simon) vat alles treffend samen: ‘Ik hou echt van deze stad.’

Zeven personen zijn behalve geïnterviewd, ook gefilmd bij en over hun favoriete plek: Hetty, Marien, Ingrid, Coby, Igor, Bep en George. Dat was veel tijdsintensiever en spannender dan het geven van een (telefonisch) interview. Alle respect en heel veel dank hiervoor. Deze zeven films van elk maximaal vier minuten zijn begin september 2016 online gezet op het YouTube-kanaal van de gemeente. 

Colofon

© Uitgave van de gemeente Almere

Eerste druk:
september 2016

Tweede druk:
november 2016

Concept, organisatie, interviews en teksten: Carla Vriend (Programmabureau Stad)

Communicatie en digitale ontsluiting: Guido Eversdijk, André Heuzer (Afdeling Communicatie)

Kaarten: Hans Hogenhout (Geo-databedrijf)

Fotografie en vormgeving: Geert van der Wijk

Bijbehorende films: Richard Vierbergen (bekijk hier de Almere 40 jaar films)