Direct naar paginainhoud

Almere Buiten en Almere Hout

Almere Buiten is de derde kern van de als meerkernige opgezette stad Almere. De bouw begon met het bedrijventerrein De Vaart, de start van woningbouw was begin de jaren 80, de eerste woningen werden opgeleverd in 1984. Dit is een foto van de Bouwmeesterbuurt, een van de eerste buurten van Buiten. Anders dan in bijvoorbeeld Almere Haven werd in dit deel van Almere het 'grid' van de polder leidend voor de plannen. 

Op de foto staat de Bouwmeesterbuurt, met de kenmerkende diagonaal, de tweede wijk van Buiten, ontworpen door Henk de Boer die ook de Regenboogbuurt ontwierp en eerder ook betrokken was bij de ontwikkeling van Stad. Fotograaf Bart Hofmeester laat in deze foto uit 1980 zien hoe het gebied ligt ten opzichte van de Noorderplassen.

De Blocq van Kuffeler en Lepelaars- en Oostvaardersplassen

 • De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler circa 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler ci. 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler Almere 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler Almere 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler Almere 2008 © Rovorm

  De Blocq van Kuffeler 2008 © Rovorm

  De Blocq van Kuffeler Almere 2008 © Rovorm

 • De Blocq van Kuffeler Almere 2020 © Top-Shot

  De Blocq van Kuffeler 2020 © Top-Shot

  De Blocq van Kuffeler Almere 2020 © Top-Shot

 • De Blocq van Kuffeler circa 1965 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1965 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1965 © Bart Hofmeester / AeroCamera

De start van Almere begon bij dit werkeiland in het IJsselmeer. Vanuit hier werd vanaf eind jaren 50 een dijk aangelegd die aansloot bij het al aangelegde Oostelijk Flevoland. Op het werkeiland werd pompstation De Blocq van Kuffeler gebouwd, vernoemd naar dr. ir. V.J.P. de Blocq van Kuffeler (1878- 1963). Toen de dijk van de Zuidelijke Flevopolder was gesloten begonnen de vier enorme dieselpompen in 1967 met het leegpompen van de polder. In 1968 viel de polder droog. Van te voren waren de Hoge Vaart (rechts) en Lage Vaart (uitgebaggerd). 

Bij het samenstellen van de tentoonstelling werd deze 'allereerste' foto van Almere herontdekt in het archief van fotograaf Bart Hofmeester in Rotterdam. Schrijver-fotograaf Hans Aarsman, bekend van zijn fotorubriek in de Volkskrant, schreef een kort essay over deze foto dat verscheen in de tentoonstellingsbrochure. 'Ik wil naar Almere' is ook online terug te lezen.

Deze serie foto's toont de Blocq van Kuffeler door de jaren heen, en hoe Almere Buiten op de achtergrond stap-voor-stap ontwikkelde. Op de foto's zijn ook de natuurgebieden Lepelaarsplassen (rechts), en het Wilgenbos (links) te zien. Vanuit bezoekerscentrum De Trekvogel van FlevoLandschap zijn deze natuurgebieden toegankelijk. Op de laatste foto's ook beelden van de aanleg van het werkeiland en de positie ten opzichte van de Oostvaardersplassen. 

Bedrijventerrein De Vaart en Buitenvaart

 • Luchtfoto Bedrijventerrein De Vaart. Foto Bart Hofmeester / AeroCamera, 1979

  Bedrijventerrein De Vaart. Foto Bart Hofmeester / AeroCamera, 1979

  Bedrijventerrein De Vaart. Foto Bart Hofmeester / AeroCamera, 1979

 • bedrijventerrein De Vaart 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  De Vaart 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  bedrijventerrein De Vaart 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

 • bedrijventerrein De Vaart Almere Buiten 2011 © PD Photo

  De Vaart Buiten 2011 © PD Photo

  bedrijventerrein De Vaart Almere Buiten 2011 © PD Photo

Vóór de bouw van huizen in Almere Buiten gaat in 1977 als eerste de bouw van bedrijventerrein De Vaart van start. Al bij de start van Almere wordt namelijk gestreefd naar werkgelegenheid voor de inwoners. Deze foto van eind jaren ‘ 70 toont al de eerste bedrijfsgebouwen, de insteekhaven waar vrachtschepen aanleggen en de afvalwaterzuivering. De buitenring is nog in aanleg en van de glastuinbouw die later tussen De Vaart en de Oostvaardersplassen zal ontstaan is nog niets te zien.

De Vaart is het grootste bedrijventerrein in Almere, zowel qua oppervlakte als in aantal arbeidsplaatsen. Op deze foto uit 2011 is het Glastuingebied Buitenvaart op de achtergrond te zien. Door economische ontwikkelingen zijn enkele glastuinders gestopt en worden kassen gebruikt als caravanopslag, is er de zorgboerderij  ‘Weet hoe je Leeft’ met winkel en theeroom voor in de plaats gekomen en ook Onze Volkstuin in de Kas, waar veel Almeerders Surinaamse groenten verbouwen. Dat is op luchtfoto’s allemaal niet te zien maar wel op de grond een bezoek waard!

Molenbuurt, de eerste wijk van Buiten

 • Molenbuurt Almere Buiten 1988 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Molenbuurt Buiten 1988 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Molenbuurt Almere Buiten 1988 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • Almere Buiten met o.a. Molenbuurt 2020 © Top-Shot

  Buiten met o.a. Molenbuurt 2020 © Top-Shot

  Almere Buiten met o.a. Molenbuurt 2020 © Top-Shot

Prachtige verstilde foto van de Molenbuurt, de eerste woonwijk in het verder nog geheel agrarische Buiten. Duidelijk is te zien hoe in het derde stadsdeel van de stad woonwijken worden ontwikkeld binnen bestaande landbouwpercelen. Rechtsboven zijn de eerste  woningen van Bloemenbuurt in aanleg en midden door de foto loopt het spoor met rechts het station. Zie je het tankstation en de blauwe stadsbus  op weg  naar de keerlus bij het station?

De foto ernaast is Almere Buiten in 2020, bijna vanuit hetzelfde perspectief, de Molenbuurt ligt linksonder. Ook hier is goed te zien hoe de wijken binnen het bestaande poldergrid zijn ontwikkeld.

Landgoederen- en Faunabuurt en Lage Vaart

 • Almere Buiten t.p.v. toekomstige Faunabuurt 1983 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Buiten t.p.v. toekomstige Faunabuurt 1983 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Almere Buiten t.p.v. toekomstige Faunabuurt 1983 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • Almere Buiten met o.a. Faunabuurt 1985 © Delta-Phot

  Buiten met o.a. Faunabuurt 1985 © Delta-Phot

  Almere Buiten met o.a. Faunabuurt 1985 © Delta-Phot

 • Almere Buiten met oa. Faunabuurt 1994 © Sky-Pictures

  Buiten met oa. Faunabuurt 1994 © Sky-Pictures

  Almere Buiten met oa. Faunabuurt 1994 © Sky-Pictures

 • Almere Buiten met o.a. Faunabuurt 2009 © Rovorm

  Buiten met o.a. Faunabuurt 2009 © Rovorm

  Almere Buiten met o.a. Faunabuurt 2009 © Rovorm

Vanaf de 1984 werden steeds meer wijken van Buiten opgeleverd. Van beneden naar boven zijn dat de Faunabuurt en Bloemenbuurt, Landgoederenbuurt, Bouwmeester-  en Molenbuurt en bedrijventerrein De Vaart, met rechts al de eerste kassen van Buitenvaart. Aan de linkerkant en op de voorgrond de bocht in de Lage Vaart, die doorloopt tot voorbij Lelystad. Woon je hier en kun je je eigen huis of straat terugvinden?

Op de website van het Stadsarchief zijn nog veel meer foto’s te vinden. Zoek daar als je geïnteresseerd bent in een specifieke wijk.

Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt in 5 stappen

 • Almere Buiten 1990 © Top-Shot, koolzaadveld is toekomstige Seizoenenbuurt

  Almere Buiten 1990 © Top-Shot

  Almere Buiten 1990 © Top-Shot, koolzaadveld is toekomstige Seizoenenbuurt

 • Almere Buiten t.p.v. toekomstige Seizoenenbuurt 1991 © Delta-Phot

  Buiten t.p.v. toekomstige Seizoenenbuurt 1991 © Delta-Phot

  Almere Buiten t.p.v. toekomstige Seizoenenbuurt 1991 © Delta-Phot

 • Almere Buiten met o.a. toekomstige Seizoenenbuurt 1997 © Sky-Pictures

  toekomstige Seizoenenbuurt 1997 © Sky-Pictures

  Almere Buiten met o.a. toekomstige Seizoenenbuurt 1997 © Sky-Pictures

 • Almere Buiten met o.a. Seizoenenbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  o.a. Seizoenenbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  Almere Buiten met o.a. Seizoenenbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

 • Almere Buiten o.a. Seizoenenbuurt 2016 © Top-Shot

  o.a. Seizoenenbuurt 2016 © Top-Shot

  Almere Buiten o.a. Seizoenenbuurt 2016 © Top-Shot

 • Almere Buiten 2016 © Top-Shot

  Almere Buiten 2016 © Top-Shot

  Almere Buiten 2016 © Top-Shot

Deze serie van vijf foto’s laat zien hoe landbouwgebieden stapsgewijs werden ontwikkeld tot woonwijken.In dit voorbeeld de Seizoenenbuurt en Oostvaardersbuurt. Op de eerste foto (1990) is de toekomstige wijk nog een veld met koolzaad. Een jaar later, in1991 is het gebied met zand opgespoten. Op de derde foto uit 1997 is de bouw gestart (en kennelijk heeft tussendoor de bouw stil gelegen). De Oostvaardersbuurt is nog  landbouwgebied. Op de vierde foto is de Seizoenenbuurt gereed en de Oostvaardersbuurt in aanleg. De laatste foto toont de situatie in 2016.

Bekijk op de videopagine van Almere Boven de twee video met Jan Frans de Hartog, peetvader van Almere, aan de hand van de luchtfoto’s vertelt over de ontwikkelingen in Buiten, en een tweede waarin de samensteller van de tentoonstelling vertelt over de Almere Buiten. 

Station Almere Buiten

 • Almere Buiten met o.a. station 1987 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Almere Buiten met o.a. station 1987 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  Almere Buiten met o.a. station 1987 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • Almere Buiten met o.a. station 2020 © Top-Shot

  Almere Buiten met o.a. station 2020 © Top-Shot

  Almere Buiten met o.a. station 2020 © Top-Shot

Station Almere Buiten. Deze twee luchtfoto’s uit 1987 en 2020 zijn prachtige zoekplaten. Kijk naar de trein die net aankomt en de harmonicabus die over de enige buslijn tussen Stad en Buiten rijdt. Wie zaten hier in en waar gingen ze heen? Op de foto is de oudste centrumbebouwing aan het Noordeinde te zien, met linksboven de eerste woningen van de Molenbuurt en rechtsboven de landbouwpercelen waar later de Seizoenenbuurt zal verschijnen.

De tweede foto toont de huidige situatie vanuit hetzelfde perspectief, het vliegtuig vliegt alleen iets hoger. Het NS station is nauwelijks veranderd, de rest van Buiten des te meer: met links in het midden DoeMere en rechts het stadscentrum van Buiten.

Regenboogbuurt en Eilandenbuurt

 • Almere Buiten t.p.v Regenboogbuurt 1990 © Delta-Phot

  Buiten t.p.v Regenboogbuurt 1990 © Delta-Phot

  Almere Buiten t.p.v Regenboogbuurt 1990 © Delta-Phot

 • o.a. Regenboogbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  o.a. Regenboogbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  o.a. Regenboogbuurt 2002 © Pandion Nederlands Fotomuseum

 • Almere Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

  Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

  Almere Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

 • Almere Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

  Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

  Almere Buiten met o.a. Regenboogbuurt 2008 © Rovorm

 • de Rode Donders Stripheldenbuurt Almere 2006 © Rovorm

  de Rode Donders Stripheldenbuurt 2006 © Rovorm

  de Rode Donders Stripheldenbuurt Almere 2006 © Rovorm

Deze serie foto'ss, de oudste is uit 1990, toont de ontwikkeling van de Regenboogbuuurt. Op de voorgrond is de Lage Vaart en de hoogspanningslijn te zien, aan het water zullen hier later de drie Rode Donders worden gebouwd. Het opgespoten gebied op de voorgrond is de toekomstige Regenboogbuurt, met rechts de Spectrumdreef in aanleg. Boven het midden is ook de Seizoenenbuurt te zien. 

Stripheldenbuurt

Almere Stripheldenbuurt 1985 © Delta-Phot
Stripheldenbuurt Almere 2020 © Top-Shot

De Stripheldenbuurt, Regenboogbuurt en grote delen van Buiten toen het nog volledig agrarische gebieden waren. Diagonaal door de foto loopt de Lage Vaart, links onderin is een klein stukje van de Buitenring te zien. Als contrast onder de Stripheldenbuurt en alle andere  wijken van Buiten volledig bebouwd, met alleen nog aan de linkerkant van de Lage Vaart landbouwgebieden en een boerderij.

Almere Hout en Oosterwold

De oudste foto is Almere Hout in 1985. Links loopt de Hoge Vaart, en bovenin is Almere Buiten te zien. Het gebied is dan nog grotendeels agrarisch van karakter. Maar als je goed kijkt zie je iets boven het midden de net aangelegde golfbaan Almeerderhout, en onder het midden de Vogelweg. Op het agrarisch perceel ertussen is de villawijk Vogelhorst ontwikkeld, te zien op de tweede foto.

Op de derde foto is Vogelhorst voor een groot deel gereed en op de voorgrond is de zelfbouwwijk Oosterwold volop in ontwikkeling. Het plan is dat hier 15.000 woningen komen. Boven de golfbaan is nog net de nieuwe wijk Nobelhorst zichtbaar. 

Nobelhorst, 'het dorp van Almere'

Serie van drie foto's uit 2011, 2015 en 2020 genomen uit ongeveer hetzelfde camerastandpunt van een van de nieuwe buurten in Almere: 'Nobelhorst, het dorp van Almere'. 

Kunst in Almere Buiten

In het Kathedralenbos in Almere Hout staat het het landschapskunstwerk de Groene Kathedraal van Marinus Boezem. Links op de foto de in 1987 geplante bomen en rechts de uitsparing in het bos. In Almere Pampus staat nog een ander landschapskunstwerk, Polderland Garden of Love and Fire van Daniel Libeskind.

Strikt genomen geen landschapskunst, maar wel erg opvallend zijn de 5 Olifanten van Tom Claassen, ook in Almere Buiten. Ze staan middenin het verkeersknooppunt tussen A27 en A6: 11 meter lang, 7 meter hoog en elk 40.000 kilo zwaar.

Ga nu verder naar de de luchtfoto's van Almere Haven, Almere Stad en Almere Poort.

Nog andere luchtfoto's?

Wil je verder zoeken naar luchtfoto's die je niet op deze pagina's vindt, kijk dan in onze database digitaalerfgoed.almere.nl. Typ in het zoekveld luchtfoto en de naam van de wijk of straat waar je naar op zoek bent.

Wil je een luchtfoto gebruiken of een afdruk laten maken, lees dan even deze pagina.