Direct naar paginainhoud

Start van Almere, de allereerste foto's van de stad

Dit is waarschijnlijk de eerste foto van Almere. Bij het samenstellen van de tentoonstelling Almere Boven werd deze foto herontdekt in het archief van fotograaf Bart Hofmeester. Vanuit dit werkeiland aan de huidige Oostvaardersdijk is Zuidelijk Flevoland drooggelegd en Almere ontstaan. Na het sluiten van de dijken start op 10 oktober 1967 het leegpompen van de polder met vier enorme  dieselpompen in het gemaal De Blocq van Kuffeler. De boten in de verte, zijn die aan het vissen, of baggeren ze de Hoge en Lage Vaart uit?

In de tentoonstellingsbrochure van Almere Boven gaat schrijver/fotograaf Hans Aarsman, bekend van zijn fotorubriek in de Volkskrant, dieper in op deze foto.

In 1968, na ruim 7 maanden valt de polder droog, op de foto hieronder is de Hoge Vaart (rechts) en de Lage Vaart (links) te zien. Het nog drassige gebied dat later Almere zal gaan heten is nog totaal  leeg. Ruim 53 jaar ziet de polder er heel anders uit, met  in de verte de skyline van Almere Stad, en op de voorgrond rechts het natuurgebieden Lepelaarsplassen,  en links het Wilgenbos. Kijk goed, zie je de camping van Almere? En kun je zien dat de Noorderplassen er bij aanvang van Almere niet lagen? 

De Blocq van Kuffeler 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera
De Blocq van Kuffeler Almere 2020 © Top-Shot

Aanleg van de polder

De collectie luchtfoto's van het Stadsarchief Almere beslaat de periode 1964 - 2020. De oudste luchtfoto in de collectie van Stadsarchief Almere is dus niet de 'allereerste foto van Almere' uit 1967 maar een foto van de aanleg van de dijk rond Zuidelijke Flevoland uit 1964. Van de aanleg van het werkeiland en de dijk rond Zuidelijke Flevoland zijn ook een aantal foto's bekend, zie onder. 

 • Luchtfoto van de aanleg Zuidelijke IJsselmeerpolder, foto Bart Hofmeester / AeroCamera

  Aanleg Zuidelijke IJsselmeerpolder, foto Bart Hofmeester / AeroCamera

  Aanleg Zuidelijke IJsselmeerpolder, foto Bart Hofmeester / AeroCamera

 • (C)Roel Dijkstra-Vlaardingen - Foto Bart Hofmeester 13068

 • De Blocq van Kuffeler circa 1965 © Bart Hofmeester / AeroCamera

Flevoland en de Markerwaard

Er zit een mooi verhaal aan deze foto’s van De Blocq van Kuffeler. Bij de aanleg van de polder werd er van uitgegaan dat ook de Markerwaard drooggelegd zou worden. Er zouden twee dijken komen, met een kanaal ertussen. Op de oude foto’s (rechts bij de bouw, genomen in de richting Oostvaardersplassen, en links genomen richting Pampushout) is te zien dat het gemaal op de dijk van de Flevopolder ligt. De dijk die we zien, en waar je tegenwoordig over rijdt, was dus eigenlijk bedoeld voor de Markerwaard. Een polder die er, na protesten, nooit is gekomen. Dat verklaart de vreemde slinger in de dijk bij het gemaal en verderop nog een keer.

Natuur en Nieuw Land

In de collectie van het Stadsarchief zitten nog meer foto's van De Blocq van Kuffeler en de positie van het werkeiland ten opzichte van de Oostvaardersplassen aan de oostelijke-, en het gebied van de Noorderplassen en Almere Poort aan de westelijke kant van de stad. De recente foto’s laten zien hoe de Lepelaarsplassen en Oostvaardersplassen zijn ontstaan, die samen met de Marker Wadden deel uitmaken van het nieuwe nationale park Nieuw Land. Om dit gebied een keer te bezoeken raden we aan om naar De Trekvogel van Flevo Landschap te gaan, op het werkeiland en vlak naast De Blocq van Kuffeler, of naar Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders van Staatsbosbeheer in Almere Buiten.

Scroll hieronder door de foto's.

 • De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler aug. 1967 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1968 ©Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler juli 1968 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler circa 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler ci. 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler circa 1980-1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler Almere 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

  De Blocq van Kuffeler Almere 1984 © Bart Hofmeester / AeroCamera

 • De Blocq van Kuffeler en Lepelaarplassen 2004 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  De Blocq van Kuffeler 2004 © Pandion Nederlands Fotomuseum

  De Blocq van Kuffeler en Lepelaarplassen 2004 © Pandion Nederlands Fotomuseum

 • De Blocq van Kuffeler Almere 2008 © Rovorm

  De Blocq van Kuffeler 2008 © Rovorm

  De Blocq van Kuffeler Almere 2008 © Rovorm

 • De Blocq van Kuffeler Almere 2020 © Top-Shot

  De Blocq van Kuffeler 2020 © Top-Shot

  De Blocq van Kuffeler Almere 2020 © Top-Shot

Ga nu verder naar de de luchtfoto's van Almere Haven, Almere Stad, Almere Buiten en Almere Hout en Almere Poort.